Topic outline

 • Úvodní slovo

       Vítejte v malé ukázce kurzu Výživový poradce. Někteří z Vás si možná nedokáží představit, jak takový online kurz probíhá a jak vypadá. Proto Vám přinášíme malou ukázku, která obsahuje kompletní první, úvodní kapitolu kurzu, z níž si můžete udělat obrázek o tom, jak na problematiku výživy nahlížíme v našem Institutu, t.j., že ji nepovažujeme pouze za prostředek k redukci tělesné hmotnosti, ale v první řadě prostředek primární prevence zdraví. Zjistíte, že nepreferujeme žádný moderní výživový směr a už vůbec ne nejrůznější "zázračné" diety, či doplňky stravy. 


 • Ukázka dvou úvodních přednášek

       V ukázce uvidíte, jak je celý kurz koncipován, t.j. jeho rozvrh, který je pevně daný a je v plně v souladu s akreditačními požadavky a také uvidíte formu, jakou je kurz vedený, t.j. jak vypadají přednášky, ve všech kapitolách kurzu, t.j. ve formátech pptx (PowerPoint), mp4 (video) - pro ty, kteří nemají ve svých zařízeních balík Office a také ve formátu pdf, pro případný tisk. V přednášce Historie výživy přikládáme jako příklad i další studijní materiály, jichž je v jednotlivých kapitolách velké množství.

 • Ukončení kurzu

       Kurz je ukončený závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí. První částí je test, který obsahuje 50 otázek, zahrnujících všechna probraná témata. Na každou otázku jsou čtyři možné odpovědi, avšak pouze jedna je správná. Pokud student vyplní test s úspěšností vyšší než 80 %, t.j. odpoví správně alespoň na 40 otázek, postupuje do druhé části, kterou je obhajoba závěrečné práce. Tato představuje individuální jídelníček pro konkrétní osobu na dobu 7 dnů. Podrobné zadání závěrečné práce se studenti dozví na praktických lekcích. 

       Pakliže Vás náš kurz zaujal a rozhodli jste se jej studovat, přihlášku najdete zde