Vzor osvědčení

     Úspěšní absolventi našeho kurzu obdrží takovéto osvědčení