Systém studia

    Kurz je rozdělený na kapitoly, které na sebe logicky navazují. Přednášky obsažené v těchto kapitolách jsou teoretickou přípravou na praktické lekce, na kterých je již nutné teorii znát, jelikož v jejich průběhu není časový prostor se vracet k základním pojmům a souvislostem. Je možné některé otázky konsultovat a objasnit. Kurz je realizován na mezinárodně uznávané e-learningové aplikaci Moodle, kterou používají i věhlasné světové university. Používají ji rovněž české vysoké školy a university (Karlova universita, Masarykova universita, ČVUT a další).
    Každá kapitola obsahuje přednášky v ozvučeném formátu ppt (Power Point) a ve formátu pdf, pro případné vytištění. K těmto souborům se dostanete kliknutím na název příslušné kapitoly. Pod některými názvy přednášek jich najdete několik, například pod názvem Makroživiny. Všechny soubory umožňuje aplikace Moodle stáhnout do svého zařízení. Samostatně najdete přednášky také ve formátu mp4 (video), pro ty, kdo nemají ve svých zařízeních balík Office. Dále jsou u každé kapitoly k dispozici podpůrné materiály v textových (wordových) i v excelovských souborech a rovněž obrázky ve formátech jpg a png. Samozřejmostí jsou rozsáhlá odborná skripta (téměř 600 stran odborného textu), která najdete hned v úvodní části kurzu.
    Studium doporučujeme realizovat tak, že si nejprve poslechněte danou přednášku - prostě si ji pustíte buď ve formátu ppt, nebo mp4 - v obou případech přednáška běží po spuštění automaticky (ve formátu ppt je časování přizpůsobeno mluvenému komentáři) a po jejím vyslechnutí si prostudujte doplňkové materiály. V případě nejasností máte možnost se k přednášce kdykoliv vrátit.
    Na konce každé kapitoly je test sloužící k vlastnímu ověření si osvojených znalostí. Pokud test vyplníte s úspěšností minimálně 80 %, aplikace Vás pustí do další kapitoly. V opačném případě nikoliv a je nutné test opakovat. Počet pokusů není omezený. Upozorňujeme, že v dalším pokusu nejsou otázky stejné a část jich může být nová, protože aplikace otázky generuje náhodně z banky otázek.
    Až se dopracujete k závěrečnému testu a uspějete, můžete se přihlásit na praktické lekce. Přihlášení se realizuje volnou formou prostřednictvím mailu na info@welko.cz. Po dobu studia, které je omezeno dobou šesti měsíců, máte možnost se zúčastnit praktických lekcí v třech termínech, jelikož termíny jsou vypisovány každé dva měsíce a jsou zveřejňovány ve "Sdělení posluchačům". O vypsání nových termínů budete informováni hromadným mailem.
    Na praktických lekcích probíhá krátké zopakování části "Nutriční výpočty" a tyto lekce jsou zaměřené na získání dovednosti sestavit vysoce individuální stravovací plán. K tomu je studentům k dispozici školní verze nutričního softwaru FitLinie, která je plně funkční, avšak časově omezená. Na praktických lekcích obdržíte zadání závěrečné práce.
    Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je test. Studenti, kteří jej splní s úspěšností minimálně 80 %, postupují do druhé části, kterou je obhajoba závěrečné práce. Větší váhu (cca 75 %) však má test. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování kurzu, které je identické s Osvědčením vydávaným absolventům kurzu prezenčního.

    Přejeme Vám příjemné studium a úspěšné absolvování našeho kurzu.

(No announcements have been posted yet.)