Historie výživy

Click Historie výživy_2018.pdf link to view the file.

     Výživa je nedělitelná součást naší evoluce a jako taková zásadně ovlivňovala i náš vývoj. Uspořádání trávícího systému a dalších systémů, které jej ovlivňují máme jako Homo sapiens stejné, nicméně jsou poměrně velké rozdíly v tom jak funguje. Ty rozdíly jsou determinovány zejména regionálním faktorem, tj. prostředím, v němž jsme se po mnoho let vyvíjeli. Regionální faktor, tj. primárně základní potraviny, které naši předci konzumovali a na které je náš trávící systém zvyklý zásadně ovlivňuje kvalitu naší výživy. Stejně tak užívání primárně čerstvých potravin v závislosti na konkrétní sezoně (ročním období). Znalost historických faktů nám pomůže lépe pochopit, kde dnes, pod vlivem globalizace a komerce, děláme největší nutriční chyby.

Podívejme se trochu do historie, abychom lépe pochopili, jakým směrem se vývoj v oblasti výživy ubíral.